Go Back   Diễn đàn nhà sách Sông Hương > THẾ GIỚI SÁCH > Tủ sách tôn giáo > Công giáo
Hỏi/Đáp Thành Viên Lịch T́m Kiếm Bài Trong Ngày Đánh Dấu Đă Đọc

 
 
Điều Chỉnh Xếp Bài
Old 06-09-2010, 04:44 AM   #1
angospel
Lớp 3
 
Tham gia ngày: 27-11-2009
Bài gởi: 23
Default Sách Đa-ni-ên - Chương 2 Bắt đầu kỳ dân ngoại

--------------------------------------
Có thể download tất cả các phần đă dịch: PDF , PRC (cho mobile), PDF (dùng Kinh Thánh CG) , PRC(cho mobile, dùng Kinh Thánh CG)
------------------------------------

Tối hôm qua chúng ta đă thấy trong chương một về thời đại của Đa-ni-en và lúc bắt đầu sự tù đày của dân tộc Ít-ra-en. Toàn bộ dân sự khi ấy đă sa ngă và xa rời Thiên Chúa. Nhưng trong những người bị đày đó có bốn thiếu niên đă nguyện với ḷng, giữ ḿnh trong sạch cho Thiên Chúa và v́ thế Ngài đă có thể dùng họ được. Chúa đă chỉ chúng ta thấy rằng Ngài cũng cần những thanh thiếu niên như vậy trong thời đại cuối cùng ngày nay, một thế hệ mới mà Ngài dấy lên cho kế hoạch của ḿnh. Khi Chúa ở trên đất, Ngài cũng đă gọi những người trẻ tuổi trước hết.
Chắc vài anh em đă đọc thấy trong bài ca của Mô-sê (Đệ Nhị Luật 32), dân sự đă bội nghịch và chống Thiên Chúa như thế nào, đến nỗi họ dâng cả lễ vật cho ma quỷ, điều đă làm nên cơn giận của Thiên Chúa và h́nh phạt tù đày. Chỉ khi qua hết bảy mươi năm ở Ba-by-lon họ mới được trở về. Nhưng theo thời gian, dân sự lại tiếp tục sa ngă, v́ họ không học được ǵ từ lịch sử của ḿnh. Và khi Chúa Giê-su đến trên đất, Ngài nói về họ: "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, c̣n ḷng chúng th́ lại xa Ta" (Mát-thêu 15:8). Bề ngoài họ có vẻ sống theo luật lệ, nhưng bên trong th́ trái tim rất xa rời Chúa. Cuối cùng họ đă đóng đinh Chúa, vị Vua của ḿnh.

Ngày nay cũng vậy, có nhiều công việc tôn giáo (tôn giáo liên quan đến Chúa Giê-su) nhưng ḷng con người th́ thật xa rời Chúa. Nhiều người thậm chí chẳng biết Chúa Giê-su là ai. Và ai trong số những người tin Chúa chuẩn bị một cách nghiêm chỉnh cho sự trở lại của Chúa? Đa số sống trong sự tù đày thuộc linh ngày nay, nghĩa là họ ở trong Ba-by-lon. Sinh ra trong sự giam cầm này hay bị dính vào đó th́ dễ, song để ra khỏi nó th́ thật khó khăn. Nguyện xin Chúa chinh phục những thanh thiếu niên, những người ra khỏi Ba-by-lon và dâng ḿnh cho ư Chúa. Điều đó cần sự cầu nguyện của chúng ta.

Đa-ni-en và bạn của ông muốn ǵn giữ ḿnh và đă từ chối đồ ăn và thức uống của vua. Họ đă nguyện với ḷng, ở cùng sự trong sạch theo Lời Thiên Chúa và không để ḿnh bị ô uế bởi những thứ ở Ba-by-lon. Họ biết và làm theo nhiều luật pháp trong sách Lê-vi mà Thiên Chúa đă ban cho dân Ngài, để dân này giữ ḿnh trong sạch. Thiên Chúa thánh khiết nên dân Ngài cũng phải thánh khiết.

Chúng ta không c̣n luật lệ về thức ăn nữa, tuy nhiên nguyên lư thuộc linh đó vẫn c̣n giá trị đến ngày nay: Trong ḷng chúng ta phải phân biệt, điều ǵ trong sạch và điều ǵ ô uế, điều ǵ đến từ Thiên Chúa và điều ǵ không. Nó không chỉ liên quan đến những thứ trong thế gian mà c̣n trong tôn giáo. Sự ô uế và dơ bẩn của thế gian dễ nhận biết hơn là men của tôn giáo. Ngày trước Chúa đă cảnh báo các môn đệ Ngài: "Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Xa-đốc" (Mát-thêu 16:6). Được ám chỉ là những truyền thống khác nhau, sự dạy dỗ, quan điểm, sự chia rẽ và c̣n nhiều thứ khác, là những điều đem chúng ta khỏi kế hoạch của Thiên Chúa và ngăn cản sự xây dựng.

Cả những điều thế gian đưa mời, chúng ta cũng không được phép thụ hưởng tùy thích. Niềm vui thú đổ đầy ḷng chúng ta và chiếm lấy phần không gian thuộc về Chúa. Rồi dần dà t́nh yêu của Chúa sẽ từ từ không c̣n trong anh em nữa và thậm chí trở thành thù địch chống lại Ngài. Để điều đó không xảy ra cho chúng ta, Thiên Chúa đă cảnh báo: "Anh em đừng yêu thế gian và những ǵ ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian th́ nơi kẻ ấy không có ḷng mến Chúa Cha" (1.Gioan 2:15), và "ai muốn là bạn của thế gian th́ tự coi ḿnh là thù địch của Thiên Chúa" (Giacôbê 4:4). Là kẻ nghịch thù của Thiên Chúa, anh em có thể sẽ c̣n bắt bớ anh em khác, những người muốn giữ ḿnh trong sạch cho Thiên Chúa và trung tín với Ngài.

Làm bạn với thế gian là sự thù địch chống lại Thiên Chúa. Các anh em là cha mẹ, cầu xin Chúa ban cho sự khôn sáng, để không chỉ cấm đoán con cái anh em điều ǵ đó mà c̣n giúp đỡ chúng đọc Lời Chúa và ǵn giữ ḷng ḿnh. Chúng ta phải cầu nguyện cho con cái ḿnh và cũng phải là một nhân chứng cho chúng.

Chương 2 – Bắt đầu kỳ dân ngoại cho tới lần đến thứ hai của Chúa Cứu Thế, vị Vua

Giấc mơ của Na-bu-cô-đô-nô-xo trong chương 2 có một ư nghĩa rất lớn. Qua ông, Chúa đă chỉ cho chúng ta thấy những thời kỳ dân ngoại, bắt đầu từ Na-bu-cô-đô-nô-xo và kéo dài cho tới lần đến thứ 2 của Vua chúng ta, Chúa Giê-su. Tại sao Chúa gọi là những thời kỳ dân ngoại? Và khi nào kết thúc những thời kỳ này? Để hiểu điều đó, chúng ta cần có toàn bộ bối cảnh của ư định Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn xây dựng Nước Ngài trên trái đất này và đă chọn dân Ít-ra-en cho điều đó. V́ vậy Ít-ra-en không chỉ là một đất nước, một quốc gia, mà trên hết đă được định là vương quốc của Thiên Chúa trên đất này. Và điều ǵ đă ở trong ḷng Chúa Giê-su chúng ta khi Ngài đến trên đất này? Ngài đă dạy môn đồ Ngài cầu nguyện như thế nào? "Vậy, anh em hăy cầu nguyện như thế này:"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời!" (Mát-thêu 6:9-10). V́ lẽ đó, Ngài không chỉ đến để giải cứu chúng ta, mà c̣n để cứu rỗi người cho vương quốc của Ngài.

Từ trước khi sáng tạo thế gian, trước khi Thiên Chúa dựng nên tất cả mọi thứ, Ngài đă quyết định trong ḷng là lập vương quốc Ngài trên đất này. Tại sao Thiên Chúa muốn có Nước Ngài trên đất này? Và tại sao Ngài lại không thể tự xây nó lên một cách tùy thích? Ví dụ như, nước Mỹ có thể đơn giản đến Đức và cai trị ở đây được không? Hay ngược lại, nước Đức muốn đến Mỹ và xây dựng nước Đức ở đó? Để được như vậy, đầu tiên nước kia phải bị chinh phục. Như vậy, nếu Chúa muốn xây dựng nước Ngài trên đất này, đầu tiên Ngài cũng cần phải loại bỏ kẻ cai trị trên trái đất: Xa-tan cùng với toàn bộ quân đội hắn của quyền lực và sức mạnh sự dữ. Nhưng theo ư định của Chúa, Ngài không muốn tự làm, mà là qua con người chúng ta.

Nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta để thấy được kế hoạch của Ngài với chúng ta là lớn lao và vinh hiển như thế nào.

Nguồn gốc của tội lỗi và sự nổi loạn

Làm sao và từ khi nào Xa-tan có quyền lực trên đất này? Và khi nào quả đất đă được dựng nên? Trong Kinh Thánh chép rằng, Thiên Chúa đă dựng nên trời và đất một cách tuyệt vời, đến nỗi các thiên thần đă ngợi ca về điều đó (Gióp 38; Isaia 45:18). Thiên Chúa đă không nói thời điểm khi nào trong Lời Ngài, cũng không nói thời gian đó kéo dài bao lâu, chỉ có nói rằng, sự thống trị thế gian trước thời A-đam đó được trao cho thiên sứ trưởng Lu-xi-phe. Tuy nhiên khi hắn tự nâng ḿnh lên và cầm đầu sự nổi loạn (Isaia 14:12-14; Edêkien 28:12-17), Thiên Chúa đă trừng trị thế gian lúc đó bằng nước lũ. V́ thế quả đất đă trở nên hoang vu và trống không, một "mớ hỗn độn", như trong Sáng Thế Kư 1:2 chép. Sau lúc đó, trong Sáng Thế Kư 1:2 - chúng ta không rơ thời điểm -, Thánh Thần của Thiên Chúa đến và "vận hành trên mặt nước". Như thế Đức Chúa đă bắt đầu từng bước một, tái tạo lại quả đất này.

Sự tạo nên loài người cho sự cai trị của Thiên Chúa và sự sa ngă của loài người

Thêm vào sự tái tạo, Thiên Chúa làm một cái ǵ đó thật mới, theo Kinh Thánh đó chính là loài người (Sáng Thế Kư 1:26). Từ thời điểm này, Thiên Chúa bắt đầu thực hiện chương tŕnh Ngài với loài người chúng ta, thực hiện ư định mà Ngài đă có từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4). Thiên Chúa muốn chấm dứt sự thống trị của Xa-tan trên thế gian qua loài người và dựng lên Nước Ngài cùng sự trị v́ của Ngài với loài người. Ngài đă tạo nên con người với một ư muốn tự do và ban cho quyền tự do lựa chọn (Sáng Thế Kư 2:15-17). Tất nhiên Thiên Chúa đă biết trước điều sẽ diễn ra là: con rắn dụ dỗ loài người, tội lỗi xâm nhập vào loài người, và loài người sẽ cứ sa ngă sâu hơn - trong khoảng thời gian tới Nô-ê, thời đại Ba-ben và đến tận Áp-ra-ham. Nhưng Thiên Chúa đă không từ bỏ ư định Ngài. Từ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Ngài đă chọn một dân mà Ngài muốn là vua ở đó. Ngài đem dân Ngài ra khỏi Ai Cập và đưa vào vùng đất hứa. Sự giải cứu ra khỏi Ai Cập để làm ǵ? Tại sao Thiên Chúa đă gắng sức và ban cho họ đất này? Thiên Chúa cần một dân cho vương quốc của Ngài!

Toàn bộ lịch sử của dân tộc Ít-ra-en trong Cựu Ước là một sự chuẩn bị cho sự đến của Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). V́ thế, sách đầu tiên trong Tân Ước là sách Phúc Âm Mát-thêu, một cuốn sách về vương quốc Thiên Chúa. Ngay trong câu đầu tiên, Chúa Giê-su được giới thiệu cho chúng ta không phải là Đấng Cứu Rỗi mà là Con Vua Đa-vít. Và khi Ngài bắt đầu rao giảng, Ngài nói ngay về vương quốc Thiên Chúa: "Anh em hăy sám hối, v́ Vương Quốc Của Các Tần Trời đă đến gần" (Mát-thêu 4:17). Chúng ta th́ chắc hẳn đă rao giảng rằng: "Các ngươi hăy ăn năn, v́ sự cứu rỗi đến!". Trong trái tim chúng ta khắc sâu sự Cứu Chuộc, Cứu Rỗi đến nỗi chẳng c̣n chỗ cho Nước Thiên Chúa trong đó. Chúng ta tuy đă nghe về điều này, nhưng nó không ở trong ḷng ḿnh. Ngày nay chúng ta có c̣n rao giảng như Chúa thời đó và như Gioan Tẩy Giả không (Mát-thêu 3:2)? Cả những môn đệ cũng đă rao giảng Phúc Âm không chỉ là sự ăn năn, mà c̣n là Phúc Âm về Nước Thiên Chúa nữa (Tông Đồ Công Vụ 2:38; 8:12). Mục tiêu là Nước Thiên Chúa.

Dân Ít-ra-en chối bỏ Thiên Chúa làm Vua họ

Thiên Chúa ngày trước đă đem dân Ngài vào vùng đất hứa và sau đó chọn Giê-ru-sa-lem để có Ngôi Ngài ở Xi-on nơi đó và thực thi sự trị v́ của Ngài. Tuy nhiên Ít-ra-en đă không nhận ra và từ bỏ vị Vua của họ (1.Sa-mu-ên 8:7; 10:19). Họ muốn một người làm vua giống như các dân ngoại (1.Sa-mu-ên 8:20). Tôi nhấn mạnh: như những dân ngoại! Chúng ta có muốn như các dân ngoại không? Thiên Chúa muốn một dân Thánh, một dân thuộc quyền sở hữu của Ngài. Thiên Chúa muốn sống trong dân Ngài, xây dựng Nước Ngài với dân đó và cai trị trên các dân ngoại. Nhưng Ít-ra-en đă không muốn điều đó.

Ngay từ thời của tiên tri Sa-mu-ên, họ đă từ chối Thiên Chúa làm Vua của họ. Ai có thể là một vị Vua cho Ít-ra-en tốt hơn Thiên Chúa của họ? Trong đời sống của anh em th́ thế nào? Ai là vua trong đời sống anh em? Ai làm chủ trong trái tim anh em? Ai quyết định, ai có tiếng nói? Chúa hay là anh em? Chẳng phải là chúng ta phần lớn có quyết định của ḿnh và thực hiện những ǵ ḿnh muốn sao? Anh em nghĩ rằng, chúng ta tốt hơn người Do Thái khi xưa sao?

Họ đă đi trên những con đường của dân ngoại, nghĩa là, họ muốn được giống như những dân ngoại. Mặc dù Thiên Chúa đă cảnh báo trước dân Ngài, đừng sống như những dân ngoại, đừng tiếp nhận những tập tục của dân ngoại, đừng theo đuổi những thần của dân ngoại và đừng thờ lạy giống như dân ngoại đă thờ lạy. Cả đồ ăn của dân ngoại họ cũng không nên ăn và thật không trộn lẫn ḿnh với dân ngoại.

Thiên Chúa muốn có một dân Thánh. Cái chữ "Thánh" này phải ở trong tim chúng ta. Đa-ni-en và các bạn đồng hành của ông đă có điều răn này của Thiên Chúa ở trong ḷng. Họ đă tin vào Thiên Chúa hằng sống và chắc chắn cũng đă kinh nghiệm Ngài. Thiên Chúa thật thành tín. Ai yêu Ngài, Ngài sẽ hiện ra với người đó. Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa hằng sống, một Thiên Chúa hiện đến, một Thiên Chúa biết nói. Thiên Chúa không chỉ có ban luật pháp và điều lệ, không, chúng ta thường đọc trong Kinh Thánh thấy Ngài hay hiện ra như thế nào với những người hỏi về đường lối Ngài hay những người kêu gào tới Ngài trong lúc hoạn nạn. Thiên Chúa đă nói với ngay cả Ha-ga, người hầu gái của vợ Áp-ra-ham, chứ không chỉ ḿnh Áp-ra-ham.

Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên dân bội nghịch và tội lỗi của Ngài dẫn tới sự tù đày - Các thời kỳ của dân ngoại bắt đầu

Dân Ngài đă đi quá xa: họ thờ thần tượng, làm đổ máu vô tội, họ sỉ nhục và chế nhạo những nhà tiên tri và khinh dễ Lời Thiên Chúa. V́ thế, trong cơn thịnh nộ Ngài, Thiên Chúa đă để họ bị dẫn vào sự tù đày vào năm 606 TCN. Với dân này, Thiên Chúa không thể xây dựng vương quốc của Ngài được. Chắc chắn Thiên Chúa đă biết rằng con người hoàn toàn không có khả năng ǵn giữ luật pháp Ngài, nhưng Ngài đă cần thời kỳ Cựu Ước để chuẩn bị cho Giao Ước thứ hai, Tân Ước. Về Giao Ước này, Thiên Chúa đă nói tiên tri qua Giê-rê-mi : "Ta sẽ ghi vào ḷng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta" (Giê-rê-mi 31:33).

Như vậy, những thời kỳ dân ngoại đă bắt đầu từ 606 TCN, v́ Thiên Chúa đă xóa bỏ vương quốc thuộc đất của Ngài và giao lại quyền cai trị cho dân ngoại. Khi Chúa lập nên vương quốc đời đời của Ngài (Đa-ni-en 2:44), th́ quyền cai trị đó sẽ kết thúc. Tất cả những ǵ Chúa đă phán qua Đa-ni-en về thời Cựu Ước đă xảy ra. Và tất cà những ǵ Gioan cho chúng ta biết trong Khải Huyền về thời Tân Ước, cũng sẽ ứng nghiệm như thế. Chúa phải mở mắt chúng ta ra để thấy rằng mọi điều ở đây đều liên quan đến vương quốc Ngài.

Vương Quốc Của Các Tầng Trời - sự cai trị của sự sống bên trong chúng ta

Ngay từ lúc đầu công việc ḿnh, Chúa Giê-su đă rao giảng: "Các ngươi hăy sám hối, v́ Vương Quốc Của Các Tầng Trời đă đến gần!" (Mát-thêu 4:17). Và khi Ngài được những người Pha-ri-sêu hỏi là: khi nào Nước Thiên Chúa sẽ đến, th́ Ngài đáp: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được" (Lu-ca 17:20). Trong Tân Ước ngày nay là một cách cai trị khác với trong Cựu Ước. Vương quốc mà đă đến cùng với Chúa, có bản chất thuộc trời. V́ thế, Thiên Chúa cần một dân thuộc trời, dân cai trị trong Vương Quốc Của Các Tầng Trời với Ngài. Ngày nay, nước này là một sự cai trị bên trong bởi sự sống của Chúa trong chúng ta. Vị Vua muốn ngự trong anh em và cai trị trong anh em. Ngài muốn là sự sống của anh em. Nước Trời lớn lên trong chúng ta như thế.

Người Do Thái ngày trước đă mong chờ với Đấng Mê-si-a không phải là một Đấng Cứu Rỗi, mà là một vị vua vĩ đại. Tuy nhiên, vị Vua này đă hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ: "Nào thiếu nữ Xi-on, hăy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hăy vui sướng reo ḥ!V́ ḱaĐức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,một con lừa con vẫn c̣n theo mẹ" (Đacaria 9:9). Ngài phải đem sự cứu chuộc đến cho con người trước đă. Bởi vậy, Ngài đă tự hạ ḿnh và đến một cách khiêm nhường. Tuy vậy, Ngài là Vua, vị Vua - Cứu Rỗi. Ở lần đến đầu tiên của Ngài, quan trọng với Chúa hoàn toàn không phải là sự cai trị bên ngoài, mà Chúa muốn cứu chuộc dân thuộc đất của Ngài, và làm họ trở thành một vương quốc thuộc trời. Nhưng họ đă không hiểu Ngài và đă hoàn toàn chối bỏ Chúa, Vua của họ; các thầy tế lễ và các thầy thông giáo đă muốn tự ḿnh cai trị. Chúng ta thấy đó, khi Chúa đến lần thứ nhất, người Do Thái lần thứ hai đă chối bỏ Thiên Chúa làm Vua họ.

Sự đến của Vương Của Quốc Các Tầng Trời qua việc xây dựng Hội Thánh

Trong sự chiêm bao của Na-bu-cô-đô-nô-xo, Đa-ni-en đă thấy tất cả các đế chế của thế gian cho tới Chúa đến lần thứ nhất và cho tới sự thiết lập Nước Trời của Ngài. Nước Trời này ngày này c̣n được ẩn bên trong nhưng đă được xây dựng rất thực tiễn trong Hội Thánh. V́ thế Chúa đă nói ngay với Phê-rô: "C̣n Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh ch́a khoá Vương Quốc Của Các Tầng Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều ǵ, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy" (Mát-thêu 16:18-19). Hội Thánh không chỉ là một buổi lễ ngày chủ nhật, một buổi nhóm để nghe giảng, mà Hội Thánh c̣n là Vương Quốc Các Tầng Trời ngày nay, được định để mang Nước Thiên Chúa và sự cai trị đến trên đất này.

Cuộc chiến của chúng ta chống lại những quyền lực và sức mạnh vô h́nh (Ê-phê-sô 2:2), không phải chống lại con người: "...V́ chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao" (Ê-phê-sô 6:12). Chỉ Hội Thánh mà Chúa xây mới có thể chiến thắng cuộc chiến thuộc linh này. Khi chúng ta rao giảng Phúc Âm về vương quốc Thiên Chúa cho mọi người, chúng ta phải rơ, đó là một cuộc chiến chống lại các quyền lực trên trời và các thế lực của bóng tối.

Việc xây dựng Hội Thánh là trọng tâm kế hoạch của Thiên Chúa, v́ nó liên quan đến vương quốc Thiên Chúa, về sự cai trị. Không phải ngẫu nhiên khi Chúa chỉ nói trong Phúc âm Mát-thêu: "Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh ch́a khoá Vương Quốc Của Các Tầng Trời". Điều đó có nghĩa là, Hội Thánh sẽ thực thi toàn quyền của Chúa trên đất này, trong việc họ buộc và mở. Ở đây không nói về một quyền lực bề ngoài, một sự cai trị bề ngoài, mà là về một điều bên trong. Đầu tiên, vị Vua phải cai trị trên chúng ta. Rồi sau đó, khi tất cả đă được chuẩn bị và chín muồi cho sự cai trị bên ngoài, vị Vua sẽ đến lần thứ hai. Khi đó chúng ta sẽ cai trị với Ngài trong Vương Quốc Một Ngàn Năm trên tất cả các quốc gia.

Để sử dụng ch́a khóa của Vương Quốc Của Các Tầng Trời, chúng ta phải lớn lên trong sự sống. Các Ky-tô hữu, ví dụ trong Cô-rin-tô, đă vẫn là những con nhỏ trong Chúa Cứu Thế (1 Cô-rin-tô 3:1). Họ đă không có thẩm quyền sử dụng ch́a khóa này. Chúng ta có thẩm quyền chăng? Chúng ta có sử dụng ch́a khóa đó chăng? Tại sao nhiều điều vẫn chưa được mở cũng như chưa được buộc trong cuộc sống Hội Thánh chúng ta. Bởi v́ chúng ta như con nhỏ, chúng chỉ biết chơi với chiếc ch́a khóa thôi. Chúng ta thật chưa đủ trưởng thành, để sử dụng đúng ch́a khóa của Vương Quốc Của Các Tầng Trời.

Anh em hưởng thụ Chúa Cứu Thế trong Hội Thánh để làm ǵ, khi không có sự tăng trưởng xảy ra ở đó. Chỉ có những thánh đồ "xác thịt" trong Hội Thánh th́ sẽ cản trở sự cai trị của Chúa. Chúa phải cai trị trong chúng ta, trong đời sống hàng ngày chúng ta, ở nơi làm việc, trong cuộc sống Hội Thánh, trong đời sống gia đ́nh. Khi anh em hoàn toàn một ḿnh, Chúa có cai trị lúc đó chăng? Chúa có cai trị trong suy nghĩ anh em? Chúa muốn cai trị, và Hội Thánh là sự biểu hiện của vương quốc thiên thượng.Trước điều đó Xa-tan rất sợ hăi. Khi trong Hội Thánh, chúng ta vẫn cứ quyết định theo suy xét riêng của ḿnh và mỗi người làm theo điều ḿnh muốn th́ sự cai trị của Chúa ở đâu? Khi trong Hội Thánh, chúng ta không để cho Chúa cai trị, th́ chúng ta c̣n phải đợi lâu nữa đến khi vị Vua trở lại.

Trong thư Do Thái nói rằng, chúng ta trong Hội Thánh đă đến núi Xi-on chân thật, đến Giê-ru-sa-lem thiên thượng: "anh em đă tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời,..." (Do Thái 12:22). Ngày nay không c̣n nói đến Giê-ru-sa-lem thuộc đất nữa, mà là thuộc trời. Một số tín hữu tưởng rằng, họ phải trở về nước Ít-ra-en, v́ Xi-on ở đó. Chúng ta th́ có thể tiết kiệm cho ḿnh chuyến đi đó, v́ Xi-on chân thật là ở đây trong Hội Thánh.

II. Sự chiêm bao của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo (Đa-ni-en 2:31-45) - Các thời kỳ của dân ngoại (Lu-ca 21:24b)

Chúng ta hăy quan sát pho tượng trong sự chiêm bao của Na-bu-cô-đô-nô-xo. Đế chế Ba-by-lon đă kéo dài thêm khoảng 70 năm, tính từ lúc Đa-ni-en bắt đầu tù đày. Trong đó, Na-bu-cô-đô-nô-xo đă cai trị khoảng 43 năm. Kẻ cai trị cuối cùng trong những hậu duệ của ông là Bên-xát-sa. Na-bu-cô-đô-nô-xo đă là nhà cai trị lỗi lạc duy nhất. Sau ông không c̣n ai có nhiều thế lực và uy quyền như vậy. Ông đă là "vua các vua, Thiên Chúa đă ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu th́ Thiên Chúa cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy" (Đa-ni-en 2:37-38). Cái uy quyền mà lẽ ra nhà Đa-vít nên có, đă được Chúa giao cho Na-bu-cô-đô-nô-xo, ông là cái đầu bằng vàng. Không có ai trước và sau ông có nhiều thế lực hơn vậy. Tất cả đến sau ông, là thuộc vào phần dưới cái đầu đó - nghĩa là thấp hơn và ít thế lực hơn.
Nối tiếp đế chế của ông là đế chế Mê-đi (Medes) và Ba Tư (Persian) - cái vai và cả hai cánh tay của pho tượng (bằng bạc), trong đó đế chế Ba Tư (cánh tay phải) mạnh hơn và đoạt lấy cả hai đế chế sau đó. Trong pho tượng, chất lượng của vật liệu giảm dần từ trên xuống dưới - những đế chế nối tiếp sau đă luôn yếu hơn. Cái bụng và hông của pho tượng tượng trưng đế chế Hy Lạp - nó chỉ c̣n bằng đồng. Sau đó đến đôi chân là đế quốc Tây La Mă và Đông La Mă bằng sắt, đế chế này đă không được nói đến trong Kinh Thánh - một thời gian dài của sự trộn lẫn với thế gian và tôn giáo trong những Giáo Hội Công Giáo La Mă và Chính Thống Giáo. Quá khứ không quan trọng đối với chúng ta, mọi người đều có thể đọc lại nó. Nhưng điều chúng ta phải biết là khi nào "phần bàn chân" này bắt đầu. Đế chế La Mă bằng sắt không c̣n quư nữa, nhưng rất cứng. Ở đây, chúng ta thấy cuối cùng của pho tượng là bàn chân và các ngón chân. Nơi này không chỉ có sắt mà là đất sét trộn lẫn với sắt. Đất sét trong Kinh Thánh tượng trưng cho dân chúng hay là các dân tộc. Toàn pho tượng cho chúng ta thấy, h́nh thức cai trị đă thay đổi như thế nào và nó đă luôn yếu hơn: từ chế độ chuyên quyền, chế độ quân chủ qua chế độ quư tộc và cho đến chế độ dân chủ ngày nay.

Ư nghĩa của sự phát triển này được mô tả trong một tạp chí như sau: "Cuộc cách mạng Pháp, bắt đầu bằng sự nổi dậy trên pháo đài Bastille vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, tượng trưng cho một bước ngoặt quyết định của đại lục Châu Âu. Với tuyên bố chủ quyền của tầng lớp trung lưu và tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền vào ngày 26 tháng 8 năm 1789, điều mà sau đó được nhắc lại trong hiến pháp của Pháp, th́ sự cai trị chuyên chế của chế độ cũ đă sụp đổ và việc giải phóng khỏi trật tự xă hội phong kiến đă thành công. Pháp quyền b́nh đẳng cho cá nhân và dân sự đă đặt nền tảng cho một h́nh thức chính thể tự do và dân chủ trên đại lục Châu Âu" (nguồn: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 284, Demokratie).

Với cuộc cách mạng Pháp năm 1789, xă hội đă có một sự thay đổi căn bản. Dân chúng bây giờ đă có quyền tham gia quyết định. Nhưng không chỉ trên đại lục Châu Âu, mà ở Mỹ cũng có một cuộc cách mạng và tuyên bố độc lập năm 1776.

Từ thời điểm cách mạng Pháp (1789) đến ngày nay đă trải qua 221 năm. C̣n kéo dài bao nhiêu lâu nữa cho đến lúc kết thúc thời đại này, khi đôi chân tượng trưng cho 1800 năm đă ở sau lưng chúng ta. Chúng ta biết rằng, mười ngón chân này là mười vị vua sẽ giao quyền lực của ḿnh cho con thú trong ba năm rưỡi cuối cùng, và sau đó là tận thế (Khải Huyền 17:12-13). Thời đại này đă trải qua được tương đối nhiều, tôi nghĩ rằng, chúng ta đang ở rất gần mười ngón chân. Khi quan sát những mối tương quan giữa các bộ phận cơ thể với nhau, chúng ta phải thừa nhận rằng, thời gian c̣n lại rất ngắn.

Dấu hiệu lớn đầu tiên cho sự trở lại của Chúa là việc thiết lập nước Ít-ra-en vào năm 1948. Cả hai cuộc chiến tranh thế giới đă thay đổi thế giới mạnh mẽ và đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của dân chủ và cả nhân quyền. Thêm đó chúng ta thấy sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989 và sự tan ră của khối Xô Viết năm 1991, cũng như sự phát triển không ngừng tiến lên một h́nh thức chính thể dân chủ hơn và ảnh hưởng của dân trong những quốc gia luôn tăng cao hơn.

Ḥn đá đục ra từ núi, không phải bởi tay người – Chúa Cứu Thế và vương quốc đời đời của Ngài do Thiên Chúa đă dựng nên

Tại sao Chúa lại chờ lâu như vậy, cho đến khi Ngài đánh tan những vương quốc thời đại này với một ḥn đá (Đa-ni-en 2:44-45) và lập vương quốc Ngài lộ ra ngoài thấy được trên cả đất? Bởi v́ Thiên Chúa cần Hội Thánh. Trước cuộc cách mạng Pháp, lỗi do sự thất bại của vua, vua định đoạt, vua có trách nhiệm. Ngày nay, trong thời kỳ dân chủ, tất cả đều có lỗi chung, v́ chính quyền làm theo điều dân muốn. Chưa bao giờ trước đây, con người có nhiều tự do đến vậy để làm và để bỏ điều mà họ muốn. Có rất ít giới hạn, giống như thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra vậy.

Chúng ta hăy cùng đọc các câu trong Đa-ni-en 2: "Tâu bệ hạ, ngài đă có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng, một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng vàng ṛng, ngực và hai cánh tay bằng bạc,bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Ngài đang mải nh́n th́ bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan: cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết ǵ. C̣n tảng đá làm vỡ pho tượng th́ trở thành một ḥn núi lớn choán hết mặt đất. Đó là giấc chiêm bao, c̣n ư nghĩa của nó th́ xin tâu trước bệ hạ. Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Thiên Chúa đă ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu th́ Thiên Chúa cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. Sau triều đại ngài, sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. C̣n vương quốc thứ tư vững như sắt. Cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó - khác nào sắt phá vỡ - cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, v́ ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hoà lẫn được với đất sét. Trong thời đại các vua này, Thiên Chúa sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững " (câu 31-44). Chúa dựng lên vương quốc Ngài với ai? Với chúng ta, Hội Thánh. Thật vậy, nếu Hội Thánh ngày nay là vương quốc Ngài trên đất này chưa chín muồi, th́ Chúa vẫn chưa đến được. Nếu chúng ta ngày nay chưa sẵn sàng, bỏ lại sau lưng tất cả những ǵ thuộc tôn giáo, thuộc thế gian cho Chúa - vị Vua chúng ta, th́ Ngài phải tiếp tục chờ để có thể trở lại.

"Nhưng có Thiên Chúa là Đấng mặc khải những điều bí nhiệm, chính Người cho đức vua Na-bu-cô-đô-nô-xo biết điều ǵ sẽ xảy ra sau này" (câu 28). Không ai ngoài Thiên Chúa có thể vẽ một bức tranh chỉ trong một chương duy nhất, nói trước cả lịch sử của 2600 năm cho tới tận lần đến thứ hai của Chúa (Đa-ni-en 2:29). Khi chúng ta thấy điều đó và vẫn không muốn xây dựng Hội Thánh, một ngày nào đó chúng ta buộc phải gánh lấy trách nhiệm về điều này. Hội Thánh là Vương Quốc Của Các Tầng Trời, Hội Thánh chẳng liên quan ǵ tới toàn bộ sự phát triển sai lầm trong 2000 năm qua - chẳng liên quan tới Giáo Hội Công Giáo La Mă lẫn Chính Thống Giáo Hy Lạp. Toàn bộ lịch sử Châu Âu đă hoàn toàn hỗn loạn với tôn giáo. Hăy nghĩ nghĩ về khái niệm "Đế quốc La Mă thần thánh của quốc gia Đức" (tên nước Đức trước năm 1806, mấy nước ở Châu Âu cũng từng có tên tương tự)! Chúng ta phải đi ra khỏi tất cả những điều này và chuẩn bị cho sự đến của Vương Quốc Các Tầng Trời. Chúng ta không thuộc nước của thế gian này, mà chúng ta là công dân trên Trời (Phi-líp 3:20). Và "không c̣n chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô" (Galát 3:28). Chúng ta tất cả đều thuộc về Nước Trời, và ngày nay chúng ta xây dựng Vương Quốc Của Các Tầng Trời trong Hội Thánh.

Khi việc xây dựng này hoàn tất, th́ Chúa chúng ta sẽ đến. Chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta có muốn dâng hiến ḿnh cho điều đó không? Sẽ là không khôn ngoan nếu chọn một điều khác.

Ngày nay tất cả mọi thứ đều đồi bại, đến nỗi người ta có thể thấy lại toàn bộ tội lỗi và sự bừa băi phóng túng của Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Thật không tốt nếu có quá nhiều tự do phóng túng như vậy, bởi v́ chúng ta sẽ đánh mất mọi chuẩn mực. Chúng ta cũng không được cho phép con cái hoàn toàn tự do. Tất cả chúng ta đều cần giới hạn lại. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta xây dựng vương quốc Ngài: "Lạy Chúa, Ngài phải cai trị trong chúng con! Chúng con muốn học cách vâng lời và để Chúa cai trị chúng con! Ngợi khen Chúa!"
__________________
An
www.AnGospel.com
angospel is offline  
 


Điều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:12 PM.


Powered by: vBulletin , Jelsoft Enterprises Ltd.