Bán đấu giá các tác phẩm của Charles Dickens
TT - Một số tác phẩm thuộc hàng hiếm của nhà văn Charles Dickens sẽ được nhà Christie đưa ra bán đấu giá vào 2-4.

Thư viện Kenyon Starling về Charles Dickens hi vọng sẽ thu về hơn 2 triệu USD cho cuộc đấu giá này.
Trong số các tác phẩm sáng giá có The uncommercial traveller (1861) do Dickens đề tặng nhà văn George Eliot (ảnh), và trang bản thảo gốc tác phẩm đầu tay của Dickens Pickwick papers, gồm một hoạt cảnh giữa người hầu của Pickwick là Sam Weller và quí ông John Smauker. Bộ sưu tập c̣n có một số h́nh vẽ nguyên gốc của hai họa sĩ Hablot K. Browne và George Cruikshank cho tác phẩm Pickwick và bức họa Cruikshank vẽ Sikes, tên tội phạm hung tợn trong Oliver Twist, cùng con chó của hắn. Ngoài ra người mua sẽ t́m thấy trong đó ấn bản đầu tiên của The Daily News, một tờ báo Dickens đă tham gia biên tập vào năm 1846.

Hiện bộ sưu tập trên thuộc về gia đ́nh của William E. Self, một nhà sưu tập các tác phẩm văn học Anh và Mỹ, đồng thời là nhà sản xuất phim sau khi Starling qua đời vào năm 1983.

HOÀI CHI (Theo AP)