Mới nghe qua tưởng là nghịch lư, hay nhà nho này thất chí nên lẩm cẩm chăng? Nhưng không đây là những cuốn sách quư vừa được phát hiện sau ¾ thế kỷ vẫn c̣n được các doanh nhân chân chính thời nay đem ra tham khảo. Một số doanh nhân ở Tp. Hồ Chí Minh đă đúc tượng Cụ để tôn vinh.


Trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp của dân tộc, tên tuổi của Cụ Lương Văn Can đă gắn liền với Đông Kinh Nghĩa Thục, ngôi trường do Cụ cùng một số nhân sĩ yêu nước Hà Thành sáng lập (1907) và Cụ được tôn làm Thục Trưởng. Nơi đây cũng là một cơ sở của một phong trào yêu nước
chống thực dân Pháp lan rộng cả ba miền đất nước và hải ngoại thời bấy giờ.
Viên ngọc qúy của họ Lương tưởng đă nằm yên trong Viện Bảo Tàng Lịch Sử từ nhiều thập kỷ qua, nay bỗng dưng dưới ánh sáng của thời đại, nó lại “lên nước” và được phát hiện thêm mặt thứ hai đang lung linh chiếu sáng…
Những cuốn sách bàn về việc kinh doanh và đạo làm giàu của thương giới như “Kim Cổ cách Ngôn”, “Thương Học Phương Châm” mà Cụ đă biên soạn trong thời gian an trí tại Nam Vang (Phnompenh) c̣n lưu giữ dưới dạng bản thảo tại


Phụ Bản II
Thư viện Khoa học Trung ương và gia đ́nh, gần đây đă được các nhà sử học phát hiện đem ra nghiên cứu. Họ t́m thấy ở đó những bí quyết và phương châm về kinh doanh qúy báu - một đạo làm giàu chân chính không chỉ áp dụng cho thương nhân Việt Nam thời bấy giờ mà c̣n có thể hữu ích cho giới doanh nhân chân chính thời nay trong sứ mạng làm giàu đất nước.

Kể cũng là một điều hy hữu khi ở đầu thế kỳ 20, nền kinh tế đất nước c̣n phôi thai, một nhà nho suốt đời chỉ chuyên dạy học và làm cách mạng, về già lại viết nên những cuốn sách dạy thương mại kinh doanh mà nay các doanh nhân trong nước ở thời đại “kinh tế internet” c̣n phải đem ra nghiên cứu…
Trong bài viết: “Lương Văn Can - Người thầy của giới doanh thương” đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài G̣n - Số Xuân 2003, tác giả Thư Hoài, sau khi trích dẫn một phần nội dung sâu sắc của những cuốn sách này đă kết luận: “Hơn 70 năm trước, một nhà cách mạng xuất thân từ Nho học, chẳng qua một trường lớp kinh tế nào lại viết sách dạy buôn bán, đó cũng là một điều lạ lẫm. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi những lậpluận, phân tích và kiến thức tŕnh bày trong đó rất sắc sảo, cụ thể khác với kiểu tư duy trừu tượng, xa thực tế và quan niệm cổ hủ của phần lớn tri thức khoa bảng thời đó... ”
Song c̣n một điều đáng làm ta ngạc nhiên hơn. Nếu chúng ta biết được hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt của tác giả, chắc nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi: nghị lực phi thường nào đă giúp một nhà cách mạng ở bước đường cùng hoàn thành những cuốn sách qúy giá này? Trước đ̣n đánh ác liệt của thực dân Pháp nhằm vô hiệu hóa cả một hệ thống phong trào cách mạng trong và ngoài nước, Đông Kinh Nghĩa Thục bị tan ră, các lănh tụ bị bắt hàng loạt, người bị tử h́nh, kẻ tù đày biệt xứ hay quản thúc tại chỗ. Riêng Cụ Lương c̣n chịu thêm nỗi đau đớn là những cái chết liên tiếp của 3 người con trai ưu tú: Lương Trúc Đàm, Cử Nhân trong ban sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục, mất năm 1908 (29 tuổi); Lương Nghị Khanh, Tú tài, Đông du; mất năm 1916 (28 tuổi); Lương Ngọc Quyến, khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 (32 tuổi). Hai người con trai kế tiếp cũng mất vào mấy năm sau. Ở tuổi ngoại lục tuần, trước thất bại và nỗi đau lớn lao ấy - cái cảnh tre chưa tàn măng đă lụi hàng loạt - tưởng Cụ c̣n đâu hơi sức để tự vực dậy, đành buông trôi những tháng năm tàn vô vọng trên đất khách, làm thơ yếm thế, than văn cho đất nước – Nào ngờ đâu ở con người điền đạm mà ư chí sắt đá ấy, ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt! Chưa rửa được nhục nước, Cụ đâu dễ ngồi yên. Nh́n lại con đường phục quốc bỏ dở dường như Cụ cũng thấy được một phần nguyên nhân thất bại: dân ta rất giàu ḷng dũng cảm, nhưng đất nước ta lại quá nghèo! Và Cụ đă khẳng định để dân giàu nước mạnh không ǵ bằng thương mại. Trong lời tựa của “Thương Học Phương Châm” Cụ đă viết: “Đương buổi thế giới cạnh tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thi sức ở trong trường thương chiến, văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thê, ta há nên coi thương xem khinh sao được?”. Với một cái nh́n tổng hợp và khoa học về một nền thương học hoàn chỉnh. Cụ đă nêu lên những đề mục cơ bản: Tư bản (vốn đầu tư), Tổ chức sự buôn, Tính toán, Sổ sách, Thư từ, Thương hiệu, Thương tiêu, Thương địa, Thương điểm, Bày hàng, Quảng cáo, Giao tế tiếp thị, Điều lệ nhà băng… quả là những điều mà các doanh nhân thời nay cần quán triệt.
Với đầu óc khoa học, Cụ đă phân tích nguyên nhân không phát triển của nền kinh tế và thương mại ở nước ta bằng cách nêu ra 10 điểm:

1. Không có thương phẩm
2. Không có thương hội
3. Không có tín thực
4. Không kiên tâm
5. Không có nghị lực
6. Không biết trọng nghề
7. Không có thương học
8. Kém đường giao thiệp
9. Không biết tiết kiệm
10. Khinh nội hóa