VÀI CHI TIẾT VỀ BUỔI HỌP
NGÀY 10-11-2007

Mở đầu buổi họp, như thường lệ, dịch giả Vũ Anh Tuấn đă giới thiệu với các thành viên cuốn sách in năm 1928 nhan đề là: “FABLES COMIQUES” (NGỤ NGÔN HÀI HƯỚC) của nhà danh họa người Pháp Benjamin Rabier (1864-1939). Ông là người đă vẽ nhiều truyện tranh đầy tính giáo dục cho trẻ em và những nhân vật chính của ông đều là những con vật. Ông cũng là người đă minh họa các bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine và chính là người đă vẽ ra thương hiệu “Con Ḅ Cười” (La vache qui rit) mà ngày nay chúng ta c̣n thấy trên những hộp phó mát chúng ta ăn hàng ngày.
Cuốn sách in năm 1928 này khổ 20x27cm và dày 115 trang được in bằng thứ giấy dày, chứa đựng những bài ngụ ngôn được minh họa cực đẹp, vừa đen trắng vừa bằng màu, đă mang lại thích thú cho người xem.
Kế đó nhà thơ Ngàn Phương, một thành viên của CLB, đă có một số cảm nghĩ và nhận xét về phong trào Thơ Mới. Sau khi nhà thơ Ngàn Phương nói xong, BS Nguyễn Lân Đính, cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh cũng có nhận xét cho rằng nhiều người cho rằng bài thơ ngụ ngôn “Con Ve Sầu và Con Kiến” đă được cụ Vĩnh dịch ra bằng một thứ thơ mới, c̣n trước cả lúc cụ Phan Khôi viết bài “T́nh Già” nữa. Sau đó các thành viên có một số ư kiến trao đổi với nhau và cuối cùng đă quyết định là cuộc họp ngày 8-12-2007 sẽ là một cuộc đi thăm một nhà lưu niệm của một danh nhân. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ kém 15 phút.

Vũ Thư Hữu