CÁI NÔI CỦA LOÀI NGƯỜI

Căn cứ vào những tài liệu cho tới nay đă thu kiếm được th́ vùng trung tâm của nguồn gốc nhân loại nằm trong một khu tứ giác bao gồm một phần nhỏ lănh thổ Nam Âu, vùng Đông Phi, và một phần lănh thổ Châu Á trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a. Chính tại khu vực này đă t́m được hóa thạch những xương người cổ và những công cụ bằng đá của người cổ.
Những di chỉ phát hiện được ở Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La… đă chứng minh rằng Việt Nam ta là một cái nôi của loài người, có một quá khứ rất oanh liệt. Điều đó làm cho ta rất tự hào tiếp bước tổ tiên xây dựng một tương lai rực rỡ.


SỚM HƠN Ơ-CLÍT VÀ PI-TA-GO
HÀNG CHỤC THẾ KỶ

Việc phát hiện và khảo sát thành phố cổ Tan Hác-man xứ Ba-bi-lon (ngoại ô Bát-đa, thủ đô I-rắc) đă làm đảo lộn những quan niệm xưa nay vẫn cho rằng Hy Lạp là chiếc nôi của các ngành khoa học chính xác. 18 thế kỷ trước khi nhà toán học Hy Lạp Ơ-clít ra đời và 14 thế kỷ trước khi có định lư Pi-ta-go, những nhà thông thái ở Tan Hác-man đă nêu ra lư thuyết về những tam giác bằng nhau.
Trên những bảng bằng đất sét, c̣n ghi lại hàng loạt tài liệu chứng minh những tri thức về nhiều mặt và khoa học tự nhiên.
Về toán học, có những bài toán và những bản tính, những tri thức về 4 phép tính, về đường h́nh, về đường cát tuyến, đường vuông góc, khối của h́nh chóp, khai căn b́nh phương và lập phương, liên hệ cố định giữa chu vi - đường kính của đường tṛn mà người Hy Lạp gọi Pi=3,1416, những phương tŕnh đại số v.v… Ngoài ra c̣n có những tài liệu về địa lư, về sinh vật học, thực vật học có chú thích ghi rơ địa điểm, giống cây và súc vật cụ thể; những bộ luật, tài liệu về hành chính; và những tác phẩm nghệ thuật, hội họa, điêu khắc, những bản nhạc và nhạc cụ.

Trên một tấm bảng đất sét c̣n ghi lại một bài toán và hướng dẫn cách làm, 5 ḍng đầu được dịch ra như sau:
Ḍng 1: Tam giác ABC, chiều dài AC là 60, chiều “dài dài” BC là 75, chiều rộng AB là 45.
Ḍng 2: Diện tích chung là 1350, từ diện tích chung 1350 có diện tích lớn là 486 - diện tích của tam giác ABD.
Ḍng 3: 311,04 là diện tích AED, 199 là diện tích EDF.
Ḍng 4: Và diện tích nhỏ là 353 của tam giác EFC.
Ḍng 5: Tính chiều dài của AD? Tính chiều dài đường cát tuyến ED? Chiều dài của EF và đường vuông góc FC.
Các ḍng tiếp theo hướng dẫn cách tính toán, có vận dụng các số nghịch đảo, khai căn…
Bài toán trên đây nay được dịch ra và ghi lại theo hệ số thập phân và những kư hiệu chúng ta đang dùng. Thực ra thời đó, nhân dân Ba-bi-lon dùng hệ thống số 60. Họ chưa dùng khái niệm đường huyền thay cho đường “dài dài”.

(Theo tạp chí Khoa học và đời sống Pháp)