Tuổi Trẻ - Toàn bộ 29 số tập san Sử địa xuất bản tại Sài G̣n từ năm 1966-1975 (3 tháng/kỳ) vừa được tái bản dưới dạng số hóa trong một CD-ROM do Hội Khoa học lịch sử VN phối hợp cùng Viện Viễn Đông bác cổ của Pháp thực hiện dưới sự đồng ư của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhă - nguyên chủ bút tập san.
Các tập san Sử địa được số hóa dưới dạng file pdf với hai bản tiếng Việt và tiếng Pháp, có thể đọc trên máy tính hoặc in ra giấy, là nguồn tư liệu cực kỳ quan trọng may mắn c̣n lưu giữ nguyên vẹn sau những biến động của lịch sử.
Nhân dịp tái bản lần này, giáo sư Phan Huy Lê - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN - nhận định: "Tính khoa học và tính dân tộc là đặc điểm bao trùm của tập san. Nhiều bài viết trên tập san thật sự là những công tŕnh nghiên cứu có giá trị cao, sưu tầm tư liệu công phu, xử lư thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ư thức dân tộc và nêu cao các giá trị văn hóa dân tộc...".
Ông Philippe Le Failler - Viện Viễn Đông bác cổ Pháp - cho biết sắp tới Viện Viễn Đông bác cổ Pháp sẽ tiếp tục số hóa các tạp chí: Tri Tân, Thanh Nghị...

Lam Điền