Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM - www.fahasasg.com.vn
Công ty Mekongcom ----------------------- www.vinabook.com
Công ty Tân Trí Tuấn ----------------------- www.saharavn.com
Công ty XNK Sách Báo Việt Nam --------- www.xunhasaba.com.vn
Mỗi ngày một cuốn sách -------------------- www.moingay1cuonsach.com
Nhà sách Minh Khai ------------------------ www.minhkhai.com.vn
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ ------------------ www.dnsachthanhnghiatphcm.com.vn
Nhà sách Sông Hương ---------------------- www.songhuong.com.vn
Nhà sách Thăng Long ----------------------- www.thanglong.com.vn