NHỮNG NHẬN XÉT CỦA CỐ THI SĨ HUY CẬN VỀ TÁC PHẨM “GIAI THOẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM” CỦA NHÀ VĂN KIỀU VĂN


CLB Sách Xưa và Nay trân trọng giới thiệu bài viết dưới đây của cố thi sĩ Huy Cận phát biểu cảm tưởng và nhận xét về một tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của nhà văn Kiều Văn (hiện là thành viên của CLB). Bộ sách này sau khi xuất bản đă gây tiếng vang trong xă hội, được các tầng lớp khác nhau ( đặc biệt có nhiều người cao tuổi ) hoan nghênh. Sách đă đạt kỷ lục bán chạy (best-seller) sau 8 tháng bán hết 1500 bộ của lần in đầu tiên.

Đọc “Giai thoại lịch sử Việt Nam” ( do Kiều Văn tuyển soạn, 2 tập, 1.150 trang, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản )

Trước đây tôi đă được đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà, như “Kho tàng giai thoại Việt Nam” do Vũ Ngọc Khánh soạn, như “Những v́ sao đất nước”…Trong “Đại Việt sử kư toàn thư” của Ngô Sĩ Liên, trong “Việt Nam sử lược” ( 2 quyển ) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đă giúp tôi học được nhiều, hiểu được nhiều về lịch sử nước nhà.

Nay tôi lại được đọc 2 tập của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết, có rất nhiều giai thoại mà các sách trước chưa ghi. C̣n những giai thoại khác mà ai cũng đă biết th́ tác giả cũng ghi lại và có bổ sung chút ít.

Nhưng điều mà tôi hứng thú là với cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn làm rơ nét hơn những chân dung của các nhân vật lịch sử, nhất là các anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí* cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngh́n năm của giống ṇi.

Điều tôi vừa cảm nhận cũng đă có trong các sách trước, nhất là trong “Đại Việt sử kư toàn thư”. Nhưng đọc 2 tập của Kiều Văn dường như đă giúp tôi cảm nhận đậm hơn cái mạch hào khí và nhân nghĩa của cha ông, ông bà ngh́n thưở.

07 - 04 - 2003
Huy Cận

* Hạo khí: hạo nhiên chí khí (khí thiêng trong vũ trụ)

Ghi chú: Bộ sách giá trị này hiện c̣n bán ở 140B Nguyễn Văn Trỗi, Tân B́nh ( Công ty Phát hành sách Khu vực II ), giá 130.000 đ/ bộ 2 cuốn. Nếu các hội viên có nhu cầu mua để thưởng thức và làm tài liệu giáo dục con em, nên nhờ tác giả Kiều Văn đứng ra mua giúp sẽ được chiết khấu từ 30-35% giá b́a.