Chủ đề: Handetour - thanh toán trực tuyến (online) tại Viet Nam đă đưa lên Chuyên mục: Mỗi ngày một câu đố về tiếng Việt
Thành viên: handetour
Vi phạm nội quy diễn đàn: Quảng cáo không đúng vị trí.
Cảnh cáo lần thứ nhất
Đă di chuyển vào thùng rác