10 LỜI KHUYÊN VỚI NGƯỜI YÊU SÁCH


Một trăm năm trước, tờ Sách đă nêu ra 10 lời khuyên với những người yêu sách như sau:

1. Không mượn sách đọc nếu ḿnh có khả năng mua cuốn sách ấy.
2. Không dùng 10 ngón tay rọc sách, dù tay bạn tuyệt đối sạch.
3. Không thấm nước bọt vào ngón tay để giở trang sách.
4. Của hồi môn có ư nghĩa lâu bền nhất của phận gái là một thư viện nhỏ.
5. Dù đi đâu cũng mang theo sách nhất là đi lâu và đi xa.
6. Người tự trọng không đọc các cuốn sách nhảm nhí rẻ tiền.
7. Không bao giờ mua đọc các cuốn sách bị lấy cắp.
8. Không nhận xét vội vàng một cuốn sách dựa vào ư kiến người khác.
9. Thư viện nhiều sách qúy hơn một hầm rượu đầy nho.
10. bạn luôn có thể mua thêm sách đọc nếu biết tiết kiệm trong tiêu dùng.

(Theo Xuất Bản Việt Nam, số 1, 2005)

Bùi Đẹp (st)