Chàng trai có vẻ thu hút rất riêng, So Ji Sub, mới đây đă trở thành gương mặt đại diện cho nhăn hiệu Sieg Fahrenheit.
Xem chi tiết tại: Ấn tượng thu lạnh lùng