Diễn đàn nhà sách Sông Hương

Diễn đàn nhà sách Sông Hương (http://diendan.songhuong.com.vn/index.php)
-   Tủ sách luật (http://diendan.songhuong.com.vn/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Hỏi và đáp về Pháp lệnh dân quân tự vệ (http://diendan.songhuong.com.vn/showthread.php?t=5557)

suutam 08-04-2008 09:39 AM

Hỏi và đáp về Pháp lệnh dân quân tự vệ
 
Ngày 29 tháng 4 năm 2004, Quốc hội nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đă thông qua Pháp lệnh dân quân tự vệ.

Để đẩy mạnh nền quốc pḥng toàn dân phát triển một cách toàn diện, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và hội nhập cần thực hiện tốt công tác nghiên cứu tuyên truyền, phổ biến, giải thích hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của một cấp, một ngành hay một cơ quan mà là của toàn xă hội.

Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách HỎI VÀ ĐÁP VỀ PHÁP LỆNH DÂN QUÂN TỰ VỆ. Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần I: 50 câu hỏi và giải đáp về Pháp lệnh dân quân tự vệ

Phần II: Pháp lệnh dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thực hiện

Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những kiến thức cần thiết.


queeen 09-04-2008 07:59 AM

Hiện nay, mình vẫn thấy ở các địa phương có các đội dân quân tự vệ (cái tên đã có từ thời pháp thuộc) nhưng thú thực không được hiểu cho lắm. Về pháp lệnh thì lại càng mù tịt, cho nên chắc phải đọc cuốn này đây.

tonyboy 09-05-2008 10:46 AM

Trích:

Nguyên văn bởi queeen (Post 17897)
Hiện nay, ḿnh vẫn thấy ở các địa phương có các đội dân quân tự vệ (cái tên đă có từ thời pháp thuộc) nhưng thú thực không được hiểu cho lắm. Về pháp lệnh th́ lại càng mù tịt, cho nên chắc phải đọc cuốn này đây.

Thực ra rất ít người quan tâm về vấn đề này. C̣n thực sự bạn muốn t́m hiểu th́ bạn có thể ghé các nhà sách để xem và đọc thử.
Có những cái mà chúng ta thật sự không nhất thiết phải đi sâu, chỉ cần hiểu là được.

tahiti 12-05-2008 01:12 PM

Tủ sách Luật cũng vô cùng vô tận lắm. Có đọc cả đời cũng không hết được. Vả lại, sách Luật cũng không dễ đọc gì cho cam, cho nên đối với một người bình thường thì chỉ nên tìm hiểu những luật gì liên quan thiết thực đến đời sống của mình thôi.

gio chieu 12-03-2010 12:19 PM

Khái niệm Dân quân tự vệ bây giờ thực sự là không phổ biến lắm.
Và người dân cũng không biết khi nào th́ sẽ đi làm dân quân tự vệ?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:17 AM.

Powered by: vBulletin , Jelsoft Enterprises Ltd.